Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

Luistert u hier naar de alternatieve dienst van zondag 5 april 2020

Omdat we op dringend advies van onze regering en de wereld gezondheids organisatie voorlopig geen kerkdiensten houden, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve manieren om het Woord van God toch bij u te krijgen. Een van de mogelijkheden hebt u bereikt, onze website. Met een klik op de link kunt u luisteren naar een verkorte kerkdienst waarin de preek van ds. D. Zinhagel centraal staat.

Luistert u en laat u bemoedigen in deze onzekere en onrustige tijd.
De bedoeling is dat u dit niet voor uzelf houdt. Deel dit bericht en deze opname met zoveel mogelijk mensen zodat zoveel mogelijk mensen bemoedigd worden. 

Gods zegen voor u en de uwe.


Nu ook op Facebook

Vanaf nu zijn er ook te vinden op Facebook om met u in contact te blijven zodat we elkaar kunnen bemoedigen en op de hoogte houden.

Wordt een volger van onze Facebook pagina:

U vindt daar ook de voor opgenomen diensten vanaf 15 maart 2020.
Deze informatie hoeft u niet voor uzelf te houden want het is bedoeld om met zoveel mogelijk mensen te delen.

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”                                                                                                                          2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Hopelijk gaat het – dwars door de voor ons allen moeilijke en onzekere tijd - goed met u en de uwen.

De landelijke genomen maatregelen door de regering ter bestrijding van het coronavirus, hebben ertoe geleid dat ook onze kerkdiensten en gemeentesamenkomsten, tijdelijk zijn stilgelegd.

Dit heeft tot gevolg, dat wij o.a. op een andere fysiek veilige manier moeten omgaan met elkaar, maar vooral ook dat er minder inkomsten zijn van onder meer de wekelijkse collecten, giften en andere ambtelijke diensten. 

Mede en juist door deze inkomsten worden we in staat gesteld onze kerkelijke (financiële) huishouding in stand te houden. 

Wij blijven ook nu niet stilzitten en proberen telefonisch het contact met u en de andere gemeenteleden te onderhouden.

Daarnaast zorgt onze predikant, ds. D. Zinhagel voor wekelijkse bemoedigingen die in een audiobestand via whatsapp en email verzonden wordt.

Deze bemoedigingen zijn tevens ook via onze website www.ebg-rotterdam.nl  te beluisteren.

Daarom doen wij hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften.

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.


Gods zegen en bij voorbaat dank!

Luistert u hier naar de opgenomen dienst van zondag 29 maart 2020

Ook deze week heeft ds.D. Zinhagel een dienst voorbereid waarin Gods woord centraal staat.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Luistert u hier naar de opgenomen dienst van zondag 22 maart 2020

Ook deze week heeft ds.D. Zinhagel een dienst voorbereid waarin Gods woord centraal staat.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen


Luistert u hier naar de alternatieve dienst van zondag 15 maart 2020

Omdat we op dringend advies van onze regering en de wereld gezondheids organisatie voorlopig geen kerkdiensten houden, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve manieren om het Woord van God toch bij u te krijgen. Een van de mogelijkheden hebt u bereikt, onze website. Met een klik op de link kunt u luisteren naar een verkorte kerkdienst waarin de preek van ds. D. Zinhagel centraal staat.

Luistert u en laat u bemoedigen in deze onzekere en onrustige tijd.
De bedoeling is dat u dit niet voor uzelf houdt. Deel dit bericht en deze opname met zoveel mogelijk mensen zodat zoveel mogelijk mensen bemoedigd worden. 

Gods zegen voor u en de uwe.

Koning Willem Alexander heeft het volk via de televisie toegesproken op vrijdag 20 maart 2020Premier Mark Rutte heeft het volk toegesproken over de corona crisis

Aan de predikanten en Oudstenraden EBG,
de werkgroepen in de diaspora,
de landelijke jeugdwerkers

 

Geachte zusters en broeders,
i.v.m. de persconferentie van de minister-president en de daarin afgekondigde maatregelen,
wil ik in na overleg met de collega's van het Provinciaal Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad
het volgende aan u voorleggen:

 

 1. Kerkdiensten met een te verwachten aantal deelnemers van meer dan 100 mensen moeten afgelast worden.
 2. Dat geldt ook voor de kerkdiensten van huurders in onze kerkgebouwen.
 3. In alle andere gevallen wordt de Oudstenraad (c.q. de werkgroep) gevraagd een beslissing te nemen of het doorgaan van een dienst en/of activiteit verantwoord is.
 4. Alle vrijwilligers van de gemeente moeten opgeroepen worden om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en niet naar de diensten te komen.
 5. Het is goed om zusters en broeders uit kwetsbare doelgroepen (o.a. mensen met een hoge leeftijd) eveneens aan te raden om niet naar bijeenkomsten in de kerk te komen
  (dat geldt ook voor ouderengroepen en koorrepetities).
 6. De hygiënemaatregelen, die eerder afgekondigd zijn, zijn ook in de komende tijd van toepassing.

 

Hieronder maken wij nog eens de maatregelen bekend, die de regering heeft afgekondigd (bron: www.nos.nl):

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Bij alle bezorgdheid is wel belangrijk, dat wij duidelijk maken, wat de grondslag is van ons leven en handelen.
Om het met de dagtekst van 10 maart 2020 te zeggen: De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Ps. 27:1 (HSV)

Ik wens u allen wijsheid bij de nodige beslissingen
en een gezegend weekend.


Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Nu wij niet bij elkaar kunnen komen willen we proberen om samen online de bijbel te bespreken en bestuderen.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:

 • 11 april
 • 25 april
 • 9 mei
 • 23 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
GOD is met ons! IMMANUEL 


« vorige pagina [ 1 2 ] volgende pagina »