Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in IndonesiŽ is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor. 

Samen met omliggende kerken in Kralingen wordt er aandacht aan deze week besteed.  De openingsdienst is op 20 januari om 19:00 uur in Kom en Zie en de afsluiting in de vorm van een Taizť-viering vindt plaats in onze kerk (EBGR-C) op 27 januari om 19:00 uur. 

Neem uw familie en vrienden mee naar deze bijzondere gebedsviering!

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zoín 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Dagtekstenboek

Er zijn weer dagtekstenboekjes verkrijgbaar.
Een bijbelwoord voor elke dag. Korte zinsneden uit de bijbel, woorden die hoop, moed en vertroosting bieden.

Sinds 1731 bestaat dit dagtekstenboek en deze editie is de 289e jaargang.
Hiermee heeft de Evangelische Broedergemeente iets heel unieks in handen. Er zijn namelijk vele dagboeken met christelijke teksten in omloop maar geen daarvan kan zeggen dat ze zelfs in tijden van oorlog hun boekje hebben uitgebracht. Wij wel. Het dagtekstenboek van de Evangelische Broedergemeente wordt in meer dan 50 talen uitgegeven. Ook dat is bijzonder!


Wilt u meer weten over het dagtekstenboekje? Dat kan want ze zijn nog volop verkrijgbaar in het winkeltje van onze kerk. In het boekje zelf leest u meer over de historie, de samenstelling en de manier waarop de Evangelische Broedergemeente gebruik maakt van het dagtekstenboek. Het winkeltje is iedere zondag na de eredienst geopend en bevindt zich in het kerkelijk centrum. U bent hier ook van harte welkom om koffie of thee te drinken en samen te zijn met de gemeenteleden. 
De dagtekstenboeken zijn verkrijgbaar voor Ä6 per stuk.

Woord van de maand januari 2019

Broedergroep NathanaŽl

De broeders hebben hun jaarrooster 2019 gepubliceerd.

Gezocht per direct een fondsenwerver

De EBGR-Centrum is per direct op zoek naar iemand die mee wil helpen in projectgroep 

fondswerving en sponsoring.

We zijn op zoek naar denkers en doeners die willen helpen de middelen binnen te halen om de renovatie van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 mogelijk te maken.

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:

  • 12 januari
  • 26 januari
  • 9 februari
  • 23 februari
  • 9 maart
  • 23 maart
  • 13 april
  • 27 april
GOD is met ons! IMMANUEL