Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

Mededelingen

Er zijn weer augustusmaand lintjes verkrijgbaar bij de zusters M.Walden en H. Atmodimedjo U kunt contact opnemen met de zusters om te informeren naar de mogelijkheden om de lintjes in uw bezit te krijgen.

===========================================================================================


We mogen met 60 mensen de dienst live bijwonen. De oudstenraadsleden nodigen u graag uit maar we hebben niet van iedereen de contactgegevens. Het is wel belangrijk dat we vooraf weten wie er in de dienst aanwezig is en of het verantwoord is dat u er bent. 

Het is niet mogelijk om spontaan naar de kerk te komen. Aan de deur zal dat opstoppingen geven en die moeten we juist vermijden.


Wanneer u telefonisch bent uitgenodigd, worden u vragen gesteld over uw gezondheid. Beantwoord deze naar waarheid. Het gaat om de gezondheid van iedereen. Wanneer u zich niet lekker voelt of niet gezond bent, wanneer u tot een risico groep behoort, blijft u alstublieft thuis. We zorgen er voor dat u de dienst vanuit huis kunt volgen.

Bent u niet telefonisch uitgenodigd maar u wilt wel graag de dienst bijwonen, neemt u dan contact op met een van de Oudstenraadsleden: zr. L. Robinson (06-12349551) of zr. H. Atmodimedjo (06-10118563) of zr. L. Pinas (06-14291764)


===========================================================================================

Er wordt gewerkt aan video opnames en live uitzending van de dienst. Zoals u hebt kunnen zien de afgelopen weken, komt alleen de voorganger en soms de lector in beeld. We nemen geen mensen in de zaal in beeld.

In het kort de belangrijkste punten wanneer u in de kerk bent:

 • U volgt de instructies van de Zaaldienst, BHV en de Oudstenraad op.
 • We houden onszelf en de kerk schoon.
 • We volgen de route die is aangegeven in en rond de kerk
 • Er zijn geen eigen of vaste plaatsen. Volg de aanwijzingen van de Zaaldienst
 • We houden minstens 1,5mtr afstand
 • We zingen niet mee. De voorganger zingt en u zingt in uw hart mee.
 • Collecteren gebeurt op een andere manier, niet met de collectezakken. Digitaal is het nieuwe normaal
 • We schudden geen handen
 • We maken geen gebruik van de toiletten
 • We blijven niet napraten in de kerk. We gaan direct naar onze andere bestemming. Geen koffie/thee/catering.
 • Blijf op de hoogte van alle informatie.
 • bij onduidelijkheden, stel vragen.
 • Als u zich niet kunt vinden in deze afspraken of u bent daartoe niet in staat, blijft u alstublieft thuis en volg de dienst via internet.

We hebben u nodig om de nieuwe kerk goed te laten zijn voor iedereen. Dat betekent het opvolgen van regels en voorschriften. Het zal even wennen zijn maar samen gaat het ons lukken.


===========================================================================================

De Oudstenraad is ontzettend dankbaar voor uw collecte en gaven. U bent zo trouw en vrijgevig geweest en wij waarderen dat zeer. De kerk heeft naast vaste lasten ook de taak om zich voor anderen in te zetten. Ook nu we genoodzaakt zijn om te investeren in digitale middelen, kijken we tegen extra kosten aan. Geschikte internetverbinding, camera's en licht zijn nodig om een live uitzending van de kerkdienst te verzorgen. Nu niet iedereen naar de dienst kan komen, is het wel belangrijk dat we de dienst bij de mensen thuis laten komen. Met alleen audio bereiken we niet iedereen. Met beeld bereiken we meer mensen. Als gemeente van Jezus Christus is dat onze taak: het Goede Nieuws zo veel mogelijk verspreiden. 


Als u wilt geven voor een specifiek doel, dan vragen wij u om het in de beschrijving bij u overmaking te vermelden.

De 2e collecte is altijd bedoeld voor een goed doel buiten onze kerk. De 1e en 3e collecte zijn altijd bedoeld voor het werk in en door de gemeente. Wanneer u wilt geven ten behoeven van de renovatie of restauratie dan ook graag dat vermelden bij uw overmaking. Op die manier komt het geld daar waar u het wilt laten werken. Nogmaals hartelijk dank. God zegent uw gave.


============================================================================================


De Oudstenraad houdt u op de hoogte via de volgende kanalen:


Ľ