Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”                                                                                                                          2 Kor.9:7


Lieve zusters en broeders,

Hopelijk gaat het – dwars door de voor ons allen moeilijke en onzekere tijd - goed met u en de uwen.

De landelijke genomen maatregelen door de regering ter bestrijding van het coronavirus, hebben ertoe geleid dat ook onze kerkdiensten en gemeentesamenkomsten, tijdelijk zijn stilgelegd.

Dit heeft tot gevolg, dat wij o.a. op een andere fysiek veilige manier moeten omgaan met elkaar, maar vooral ook dat er minder inkomsten zijn van onder meer de wekelijkse collecten, giften en andere ambtelijke diensten.  

Mede en juist door deze inkomsten worden we in staat gesteld onze kerkelijke (financiële) huishouding in stand te houden. 

Wij blijven ook nu niet stilzitten en proberen telefonisch het contact met u en de andere gemeenteleden te onderhouden. 

Daarnaast zorgt onze predikant, ds. D. Zinhagel voor wekelijkse bemoedigingen die in een audiobestand via whatsapp en email verzonden wordt. 

Deze bemoedigingen zijn via onze website www.ebg-rotterdam.nl  te beluisteren en te zien.

Daarom doen wij hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften. 

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.Hartelijk dank en Gods zegen