Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Nieuws

Over de kerkelijke bijdrage

Waarom deze bewustwordingsactie?

Alle EBG gemeenten in Nederland moeten over 5 jaar samen € 180.000,00 per jaar extra afdragen. Deze  € 180.000,00 wordt in die 5 jaar opgebouwd door elk jaar iets meer af te dragen. Het voorlopige deel dat gemeente Rotterdam-Centrum over 5 jaar extra moet gaan betalen is € 25.000,00 per jaar 

(1e jr €5000/ 2e jr €10000/ 3e jr€15000/ 4e jr €20000).

Wij hebben op dit moment voor Rotterdam-Centrum ruim 800 geregistreerde gemeenteleden waarvoor wij kerkelijke bijdrage moeten afdragen aan de Broederuniteit. Van die 800 geregistreerde leden betalen ruim 300 gemeenteleden kerkelijke bijdrage. Van die ruim 300 betalende leden, betalen minder dan 300 leden genoeg om mee te beslissen over de toekomst van deze gemeente. Dit moet echt veranderen!

Download de hele folder