Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor woensdag 15 augustus 2018

Woensdag 15 augustus 2018

De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Spr. 18:10

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Openb. 1:8

A nen fu MASRA de leki wan tranga kibripresi, den sma di bun ini Gado ai, e lon go drape èn noti no e miti den.

Odotaki 18:10

Mi na a Alfa nanga a Omega. Na so Masra Gado e taki, di de, di ben de, èn di sa kon. Na En abi ala makti.

Ko na Krin 1:8

Der Name des HERRN ist ein starker Turm, der Gerechte eilt dorthin und findet Schutz.

Sprüche 18,10

Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.

Offenbarung 1,8

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Woord voor de maand  augustus

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 4:16

ANBI-Logo