Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor woensdag 21 november 2018

Woensdag 21 november 2018

Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Spr. 16:8

Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in dit opzicht te kort doen, want de Heer straft dit allemaal.

1 Tes. 4:6

A moro betre yu abi pikinso ma yu e du a wani fu Gado, dan taki yu abi furu ma yu kisi en wan krukutu fasi.

Odotaki 16:18

Un no mus puru san wan tra bribisma abi na e anu, bika Masra e strafu den sortu sma disi.

1 Tesalonikia 4:6

Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht.

Sprüche 16,8

Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr straft dies alles.

1.Thessalonicher 4,6

Woord voor het jaar  2018

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6

Woord voor de maand  november

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Openbaring 21:2

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum


Candlelightviering

De vrouwengroepen Tryfosa (Rotterdam) en Prosisa (Den Haag),

organiseren gezamenlijk de Candlelightviering.

Thema: “ Yu wortu de wan lampu gi mi futu nanga wan leti gi mi pasi".
Datum: 01-12-2018
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Rotterdam
Adres: Avenue Concordia 111

Voor informatie kunt u terecht bij de zusters van Tryfosa.Stichting 1 voor 12 mocht een gift van €1100 ontvangen van kerkkoor Immanuel. De Surinaamse televisiezender heeft een item getoond waarin zij laten zien hoe de gift van kerkkoor Immanuel gebruikt wordt.

Renovatie Annastraat 5

Zondagmiddag 22 juli 2018 heeft een informatiemiddag plaatsgevonden over de renovatie van het achtergedeelte van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 in Rotterdam Kralingen.


Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende punten besproken:

·     Huidige stand van zaken

·     Toekomst

·     Gevolgen, technisch en financieel

·     Plan van aanpak

·     Financiering

·     Projectgroepen

 

De oudstenraad heeft toegezegd de komende periode u op de hoogte te houden van de stand van zaken. U wordt in ieder geval de volgende 4 momenten geďnformeerd:

1.    Financiering

2.    Fundering

3.    Gevel & Dak

4.    Interieur

 

Per moment wordt gekeken wat de beste manier is om u zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken.

De oudstenraad heeft de gemeente ook opgeroepen om aan te geven welke informatie u mist en op welke manier u het beste geďnformeerd kunt worden.

Het is het uitgangspunt van de oudstenraad dat het kerkgebouw en andere gemeente aangelegenheden onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat wil zeggen dat niet alleen de oudstenraad zich bezig hoeft te houden met de renovatie. Omdat u gemeentelid bent en gebruik maakt van het kerkgebouw, is het ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons kerkgebouw in perfecte staat is.

U bent opgeroepen om u aan te melden voor de projectgroep fondswerving & sponsoring[lees hier]. Ook wanneer u zelf ideeën hebt voor het werven van fondsen en ophalen van geld, bent u geroepen om u aan te melden.

Het samen dragen van de lasten, maakt de lasten per schouder lichter.

 

'…Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoordelijkheid is. '

 

Lucas 12:48

Dierbare Bijbelstudie vrienden, de bijbelstudie is na een vakantieperiode weer van start gegaan. Zoals u (misschien) gewent bent, vindt de bijbelstudie plaats iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:  • 22 september
  • 13 oktober
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november
Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

GOD is met ons! IMMANUEL 

Mededelingen

Gezocht per direct een fondsenwerver

De EBGR-Centrum is per direct op zoek naar iemand die mee wil helpen in projectgroep 

fondswerving en sponsoring.

We zijn op zoek naar denkers en doeners die willen helpen de middelen binnen te halen om de renovatie van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 mogelijk te maken.

Erediensten

25-11-2018Preekdienst

01-12-2018Candle Light Service

02-12-2018Preekdienst 1e Advent

02-12-2018Preekdienst


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

01-12-2018“Yu wortu de wan lampu gi mi futu nanga wan leti gi mi pasi"

15-12-2018Uitnodiging: Kerstsamenzang 2018


» bekijk alle activiteiten