Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor maandag 18 februari 2019

Maandag, 18 Februari 2019

Want God verwondt en Hij verbindt, Hij slaat en zijn handen genezen.

Job 5:18

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Pet. 5:6-7 (HSV)

Te Gado gi wan sma wan mankeri, Ensrefi e dresi en, te A naki, A e dresi en nanga En eigi anu.

Yob 5:18

Un mus saka unsrefi ondro a tranga anu fu Gado, dan En o opo unu te a ten fu En doro. Poti ala sani nanga san un e broko un ede, ini Gado anu, bika A e sorgu gi unu.

1 Petrus 5:6-7

Gott verletzt und verbindet; er zerschlägt, und seine Hand heilt.

Hiob 5,18

Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.

1. Petrus 5,6-7

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Woord voor de maand  februari

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8:18

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Uitnodiging

De vrouwenkring Tryfosa viert ook dit jaar Wereldgebedsdag!

Thema: Kom, God nodigt je uit.

Datum: Vrijdag 1 maart
Tijd:      19:00 uur
Inloop:  18:30 uur

Locatie: EBG Rotterdam-Centrum

We kijken ook naar u uit, u bent van harte welkom.


Over de kerkelijke bijdrage

Het afgelopen jaar heeft de oudstenraad u meerdere keren geÔnformeerd over de kerkelijke bijdrage die wij als gemeente jaarlijks afdragen aan de Broederuniteit.
Afgelopen kerstnacht hebt u (als u aanwezig was) gehoord dat ook onze gemeente de komende 5 jaar meer moet afdragen. 
Hoe en hoeveel precies hebben wij voor u in een folder gezet zodat u het op uw eigen tempo en moment kunt nalezen.
Deze folder kunt u downloaden van deze website. Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij de balie na de eredienst. Op deze manier doet de oudstenraad haar best u zo goed mogelijk te informeren. Wij doen ook een beroep op u om uw kerkelijke bijdrage te verhogen binnen uw vermogen.

Broedergroep NathanaŽl

De broeders hebben hun jaarrooster 2019 gepubliceerd.

Gezocht per direct een fondsenwerver

De EBGR-Centrum is per direct op zoek naar iemand die mee wil helpen in projectgroep 

fondswerving en sponsoring.

We zijn op zoek naar denkers en doeners die willen helpen de middelen binnen te halen om de renovatie van ons kerkgebouw aan de Annastraat 5 mogelijk te maken.

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:

  • 12 januari
  • 26 januari
  • 9 februari
  • 23 februari
  • 9 maart
  • 23 maart
  • 13 april
  • 27 april
GOD is met ons! IMMANUEL 

Erediensten

24-02-2019Preekdienst

20-01-2019Wereldgebedsdag

03-03-2019Gezinsdienst

03-03-2018Heilig Avondmaal

03-03-2019Liefdemaal


» bekijk alle erediensten

Activiteiten


» bekijk alle activiteiten