Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor zaterdag 29 februari 2020

Zaterdag, 29 Februari 2020

Ik zal u redden en u gezegend laten zijn.

Zach. 8:13 (WV)

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd.

1 Tim. 1:12-13

Den sa syi unu leki wan blèsi folku, fu di Mi o helpi unu.

Sakaria 8:13

Mi e taki Kristus Yesus wi Masra di e gi mi krakti, tangi. Mi e taki En tangi tak’ A fertrow mi, dan A poti mi fu wroko gi En. Fos’fosi mi ben e afrontu Gado, mi ben de baka den sma fu En fu du den ogri èn mi ben e pina den. Ma toku A sori mi sari-ati.

1 Timoteus 1:12-13

Ich will euch retten, dass ihr ein Segen sein sollt.

Sacharja 8,13

Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren.

1. Timotheus 1,12-13

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Woord voor de maand  februari

U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.

1 Korintiërs 7:23

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART 2020

De vrouwenkring Tryfosa organiseert op zondag 8 maart a.s.

een lezing over MENOPAUZE.

Hierachter is in het kort te lezen waar het om gaat.

Voor deze gelegenheid nodigen wij u uit om aanwezig te

zijn op ZONDAG 8 MAART OM 13.30u

in de kerkzaal van Evangelische Broedergemeente Rotterdam AVENUE CONCORDIA 107 ROTTERDAM (3062 LE)

DE TOEGANG IS GRATIS.
EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE IS NATUURLIJK WELKOM, om de kosten te dekken.

U WORDT VOORZIEN VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE, daarom is aanmelding noodzakelijk.
Per email: 
 of 

LET WEL: MANNEN ZIJN OOK WELKOM, omdat het belangrijk is om eventuele herkenbare klachten van uw vrouw te erkennen/respecteren.

Vrouwen en Leiderschap

De Oecumenische Vrouwensynode, SKIN-Nederland en Missie Nederland

organiseren samen een bijeenkomst met als thema:

Vrouw en Leiderschap

Datum: 8 maart 2020

Tijd: 15.00 uur (inloop 14.30 uur)

Locatie: Opstandingskerk in Houten, Het Kant 1, 3995 DZ Houten

Bijdrage: Eur. 5,- (mag op de dag zelf voldaan worden)

Tot 8 maart!

Namens de Centrale Vrouwen Raad der EBGN

Ga je mee op tienerkamp? Het gezelligste weekend van het jaar!

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:  • 8 februari (gaat niet door)
  • 22 februari
  • 14 maart
  • 28 maart
  • 11 april
  • 25 april
  • 9 mei
  • 23 mei
  • 13 juni
  • 27 juni
GOD is met ons! IMMANUEL 

Over de kerkelijke bijdrage

Het afgelopen jaar heeft de oudstenraad u meerdere keren geÔnformeerd over de kerkelijke bijdrage die wij als gemeente jaarlijks afdragen aan de Broederuniteit.
Afgelopen kerstnacht hebt u (als u aanwezig was) gehoord dat ook onze gemeente de komende 5 jaar meer moet afdragen. 
Hoe en hoeveel precies hebben wij voor u in een folder gezet zodat u het op uw eigen tempo en moment kunt nalezen.
Deze folder kunt u downloaden van deze website. Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij de balie na de eredienst. Op deze manier doet de oudstenraad haar best u zo goed mogelijk te informeren. Wij doen ook een beroep op u om uw kerkelijke bijdrage te verhogen binnen uw vermogen.

Broedergroep NathanaŽl

De broeders hebben hun jaarrooster 2020 gepubliceerd.

Erediensten

01-03-2020Preek- Troostdienst

01-03-2020Gezinsdienst

08-03-2020Gezinsdienst

08-03-2020Viering Heilig Avondmaal

15-03-2020Preek-Doopdienst


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

SingingStichting For Harmony

DienstenHet Witte Kerkje te Maassluis

DienstenTrinitatiskapel te Dordrecht


» bekijk alle activiteiten