Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor zaterdag 14 december 2019

Zaterdag, 14 December 2019

HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.

Ps. 30:4

Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Rom. 6:23

MASRA, Yu puru mi ini anu fu dede, Yu hori mi na libi, fu mi no go ini mi grebi.

Psalm 30:4

A presenti san Gado gi wi, na a libi fu têgo na ini Kristus Yesus, wi Masra.

Roma 6:23

HERR, du hast mich heraufgeholt aus dem Totenreich, zum Leben mich zurückgerufen von denen, die hinab zur Grube fuhren.

Psalm 30,4

Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.

Römer 6,23

Woord voor het jaar  2019

Zoek de vrede en jaag die na.

Psalm 34:15 (NBG)

Woord voor de maand  december

Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER.

Jes. 50:10

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:  • 26 oktober
  • 9 november
  • 23 november
  • 14 december
GOD is met ons! IMMANUEL 

Over de kerkelijke bijdrage

Het afgelopen jaar heeft de oudstenraad u meerdere keren geÔnformeerd over de kerkelijke bijdrage die wij als gemeente jaarlijks afdragen aan de Broederuniteit.
Afgelopen kerstnacht hebt u (als u aanwezig was) gehoord dat ook onze gemeente de komende 5 jaar meer moet afdragen. 
Hoe en hoeveel precies hebben wij voor u in een folder gezet zodat u het op uw eigen tempo en moment kunt nalezen.
Deze folder kunt u downloaden van deze website. Er zijn ook exemplaren verkrijgbaar bij de balie na de eredienst. Op deze manier doet de oudstenraad haar best u zo goed mogelijk te informeren. Wij doen ook een beroep op u om uw kerkelijke bijdrage te verhogen binnen uw vermogen.

Broedergroep NathanaŽl

De broeders hebben hun jaarrooster 2020 gepubliceerd.

Erediensten

14-12-2019Kerstsamenzang

15-12-2018Kerst- gezinsdienst 3e Advent

15-12-2019Heilig Avondmaal

15-12-2019Kerstviering

22-12-2019Preekdienst 4e Advent


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

DienstenHet Witte Kerkje te Maassluis

DienstenTrinitatiskapel te Dordrecht


» bekijk alle activiteiten