Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

DAGTEKST

voor vrijdag 5 juni 2020

Vrijdag, 5 Juni 2020

Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’

Ps. 42:4

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

2 Kor. 12:9

Na den watra-ay fu mi, mi e dringi, dey nanga neti, bika sma e aksi mi heri dey taki: Pe a Gado fu yu de?

Psalm 42:4

Min bun-ati sari gi yu. Te yu swaki, dan fosi Mi kan sori yu o bigi Mi krakti de.

2 Korinte 12:9

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

Psalm 42,4

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit.

2. Korinther 12,9

Woord voor het jaar  2020

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marcus 9:24

Woord voor de maand  juni

U alleen immers kunt de mens doorgronden.

1 Kon. 8:39

ANBI-Logo

Welkom bij de Evangelische Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Pinksteren zondag 24 mei 2020

De taal van het hart - de leerlingen van Jezus konden ze spreken, nadat toen in Jeruzalem de Heilige Geest als een vuur over hen heen gekomen was. En iedereen begreep wat ze zeiden.

Met Pinksteren oefenen wij ons in deze taal van het hart. De Evangelische Broedergemeente Nederland heeft voor de Eerste Pinksterdag een online kerkdienst samengesteld met liederen in verschillende talen en met bijdragen uit diverse gemeenten en diasporawerkgroepen van onze kerk. U kunt deze kerkdienst meevieren op zondag 31 mei 2020. Vanaf  9.00 uur is deze dienst online via https://nederland.ebg.nl/dienst/pinksteren en kan daarna ook daar bekeken worden.

Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.

U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03. Alvast dank voor uw gave.

Nu ook op Facebook

Vanaf nu zijn er ook te vinden op Facebook om met u in contact te blijven zodat we elkaar kunnen bemoedigen en op de hoogte houden.

Wordt een volger van onze Facebook pagina:

U vindt daar ook de voor opgenomen diensten vanaf 15 maart 2020.
Deze informatie hoeft u niet voor uzelf te houden want het is bedoeld om met zoveel mogelijk mensen te delen.

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak”                                                                                                                          2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Hopelijk gaat het – dwars door de voor ons allen moeilijke en onzekere tijd - goed met u en de uwen.

De landelijke genomen maatregelen door de regering ter bestrijding van het coronavirus, hebben ertoe geleid dat ook onze kerkdiensten en gemeentesamenkomsten, tijdelijk zijn stilgelegd.

Dit heeft tot gevolg, dat wij o.a. op een andere fysiek veilige manier moeten omgaan met elkaar, maar vooral ook dat er minder inkomsten zijn van onder meer de wekelijkse collecten, giften en andere ambtelijke diensten. 

Mede en juist door deze inkomsten worden we in staat gesteld onze kerkelijke (financiële) huishouding in stand te houden. 

Wij blijven ook nu niet stilzitten en proberen telefonisch het contact met u en de andere gemeenteleden te onderhouden.

Daarnaast zorgt onze predikant, ds. D. Zinhagel voor wekelijkse bemoedigingen die in een audiobestand via whatsapp en email verzonden wordt.

Deze bemoedigingen zijn tevens ook via onze website www.ebg-rotterdam.nl  te beluisteren.

Daarom doen wij hierbij een beroep op uw vrijgevigheid door uw maandelijkse kerkelijke bijdrage (KB) te blijven overmaken en daarnaast uw (wekelijkse) collecten en/of giften.

U kunt daarvoor een van deze bankrekeningnummers gebruiken:

ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of

ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.


Gods zegen en bij voorbaat dank!

Luistert u hier naar de dienst van zondag 24 mei 2020

We zijn God dankbaar dat ook deze week een audiodienst is voorbereid waarin Gods woord centraal staat.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Luistert u hier naar de dienst van zondag 17 mei 2020

We zijn God dankbaar dat ook deze week een audiodienst is voorbereid waarin Gods woord centraal staat.
In de dienst is toegezegd een lijst ter beschikking te stellen zodat u een en ander rustig kunt nalezen.
 • Mattheus 6:5-15
 • Mattheus 7:7-12
 • Markus 11: 22-26
 • Lucas 11:1-13
 • Lucas 18:1-8
 • 1 Johannes 5
 • Jacobus 5
 • 1 Samuel 1
Samen bidden we voor:
 • de gezondheid van alle mensen
 • het personeel in de gezondheidszorg
 • mentale gezondheid(szorg)
 • alle kinderen, dat ze een eerlijke kans in het leven krijgen
 • tegen huiselijk geweld
 • vrije en meer verspreiding van het evangelie
 • Kracht, wijsheid en inzicht voor bestuurders en leiders
Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Luistert u hier naar de moederdag dienst van zondag 10 mei 2020

De broeders van de EBGR-C hebben zich ingezet om u HET EVANGELIE oftwel DE BLIJDE BOODSCHAP te brengen, waarin een speciaal woord gericht is tot alle vrouwen maar ihb tot de lieve en waardevolle moeders onder ons.
Wij wensen u veel luisterplezier en een blijde, zonnige dag en week verder toe.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Bazaar 2020

Beste broeders en zusters,
Vanwege  de huidige situatie  in het land rondom het coronavirus  is de geplande bazaar van 6 juni 2020 afgelast. Als u al loten heeft gekocht of verkocht, is dat geen probleem, de loten blijven geldig, want de nummers  worden overgeheveld naar de trekking van volgend jaar. De datum van de bazaar  2021 wordt z.s.m. bekend gemaakt. Wij danken u voor uw medewerking en begrip.
 
                                                                                             De Bazaarcommissie 

Luistert u hier naar de opgenomen dienst van zondag 3 mei 2020

We zijn God dankbaar dat ook deze week een dienst is voorbereid waarin Gods woord centraal staat.

Klik op onderstaande link en luister samen met geloofsgenoten naar de opname. Voor het gevoel van saamhorigheid vragen we u om in ieder geval om 11 uur te luisteren tegelijk met alle andere luisteraars.
Deze link vindt u ook op onze Facebook pagina. Deel deze berichten met zoveel mogelijk mensen zodat meer mensen bemoedigd kunnen worden.

God zegent ons allen

Wij maken met droefheid bekend dat is overleden

Hans Orlando Prade rouwkaart
Prade woont hier niet meer

Integer, goedgeefs, leergierig, gelovig zonder genoegen te nemen met makkelijke antwoorden. Hans was nooit bang zijn mening te geven. Hij was ontzettend trots op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Lieve allemaal, de crematie is op Goede Vrijdag, 10 april 2020 van 15.30 tot 16.30 uur bij Crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam. Deze is vanaf 15.15 uur live te volgen via dezeYouTube link.

In verband met de coronacrisis én uw veiligheid kunt u helaas geen afscheid nemen en ook niet bij de crematie aanwezig zijn!
Er zal later een herdenkingsdienst zijn die hem meer recht zal doen.

Via dela.nl/herinneringsportaal hans-prade willen wij graag verhalen en foto’s verzamelen die anders verloren zouden gaan.

Voor bloemen is gezorgd. Wilt u iets geven, dan liever een
donatie aan de geliefde kerk van Hans en Jane.
ING-Bank: NL49 INGB 0002210059 of
ABN-AMRO bank: NL97 ABNA 0403224322
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.

Iedere 2e en 4e zaterdagmiddag van 16u tot 18u vindt bijbelstudie plaats in het kerkelijk centrum. Iedereen die zich verder wil verdiepen in het woord van God is van harte welkom om aan te schuiven en mee te doen.

Nu wij niet bij elkaar kunnen komen willen we proberen om samen online de bijbel te bespreken en bestuderen.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

Wij hopen u de volgende dagen te mogen verwelkomen:

 • 11 april
 • 25 april
 • 9 mei
 • 23 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
GOD is met ons! IMMANUEL 

Erediensten


» bekijk alle erediensten

Activiteiten

SingingStichting For Harmony

DienstenHet Witte Kerkje te Maassluis

DienstenTrinitatiskapel te Dordrecht


» bekijk alle activiteiten