Ons Lam heeft overwonnen, laten we Hem volgen...

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum. Al het  materiaal van derden, is tenzij uitdrukkelijk vermeld, op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerders van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website. Ondanks voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens kan de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum niet instaan voor juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.


Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto's en andere afbeeldingen op deze website, die eigendom is van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum, berust copyright. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel hiervan te kopiŽren. De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met het van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.Privacy

Op de EBGR-C website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto's is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met het van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum.